Workshop - práce s produkty a s obchodníky - via-libertatis.cz 

Workshop - práce s produkty a s obchodníky

Potkáváte se se situacemi jako:

- nevíme, jaké jsou prodejní priority

- nevíme, jak najít nová odbytiště

- zasekli jsme se v obchodě / prodeji

- obchod se nikam neposouvá

Pokud ano, tak na základě zkušeností našich zákazníků jsme vytvořili workshop, které tyto situace reflektuje. Na základě workshopu věci pojmenujete a výstupem pak bude plán, kdy budete sami vědět, na co se zaměřit a s čím pracovat.


Agenda:

  • Prezentace společnosti
  • Prioritizace v prodeji produktů – na koho a s čím se zaměřit
  • Chytlavá a zajímavá prezentace produktů s konkrétním zacílením
  • SWOT analýza
  • Segmentace zákazníků a na ně navázání preferovaných produktů
  • Prioritizace produktů a pojmenování jejich silných stránek – jak je skvěle prodat
  • Hledání nových trhů – použití metody 4C a jaké jsou možnosti
  • Práce s úspěšnými i neúspěšnými obchodními případy
  • Vytvoření systému podle systému SMART tak, abyste se měli hned o co opřít

Rozsah: 1 - 2 dny