Stínování a práce v terénu - via-libertatis.cz 

Stínování a práce v terénu

Stínování a práce v terénu patří k těm nejúčinnějším metodám jak identifikovat prostor pro zlepšení kompetencí vašich zaměstnanců a manažerů. Vaši zaměstnanci se nachází ve svém přirozeném pracovním prostředí a je tak možné hodnotit jejich chování v reálných situacích každodenní praxe. Součástí této metody je bezprostřední zpětná vazba a zároveň i vyhodnocení a doporučení pro další rozvoj.


Metody:

  • Stínování – manažer při vedení jednání, manažer při prezentaci, obchodník při vedení obchodní schůzky.
  • Mystery shopping – hraní role zákazníka na vaší pobočce či prodejního stánku.
  • Mystery calling – fiktivní telefonát na vaše pasivní call centrum.
  • Mediace při poradách – jako nezávislí účastníci jsme schopni najít cestu k dohodě mezi jednotlivými skupina a k efektivnímu řešení dané situace.