Firemní kultura - via-libertatis.cz 

Firemní kultura

Neexistuje jednotná definice firemní kultury, přestože jde o jeden z klíčových elementů úspěchu každé firmy či organizace. V zásadě jde o souhrn hodnot, postojů, přesvědčení a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v každodenním provozu firmy. Ty společně utváří vnitřní klima bez ohledu na velikost firmy a ovlivňují to, jakým způsobem se uvnitř organizace komunikuje, jak je chápána autorita, jak je vnímána odpovědnost, jak si jsou zaměstnanci schopni vzájemně pomoci atd.


A jak poznáte, že je něco z pohledu firemní kultury nefunkční?

 • Nefunguje komunikace uvnitř společnosti nebo mezi jednotlivými týmy.
 • Jednotlivci (hlavně manažeři) jsou zaměřeni na svoje vlastní zájmy a málo zohledňují zájmy firmy.
 • Kvete alibismus, tj. zaměstnanci se schovávají za prací kolegů a odmítají převzít odpovědnost.
 • Hodnoty společnosti jsou pro určitou část zaměstnanců nejasné a málo uchopitelné.
 • Zaměstnanci nejsou schopni řešit konflikty z očí do očí a místo toho své kolegy pomlouvají v jejich nepřítomnosti.
 • Nerespektují se pravidla a nedodržují sliby.


Pokud firemní kultura funguje, pracuje se s ní i s hodnotami společnosti, pak výsledkem je:

 • Sdílení hodnot mezi zaměstnanci, které plně respektují všechny zúčastněné skupiny.
 • Vysoká míra loajality zákazníků i zaměstnanců.
 • Velmi dobré respektování formální i (primárně) neformální autority. Formální autorita v zásadě není vůbec potřebná.
 • Vysoká míra angažovanosti a nasazení zaměstnanců, kteří se aktivně podílí na dalším směřování společnosti.
 • Respektování pravidel a norem, které jsou ve firmě jasně definovány.
 • Transparentní a otevřené prostředí.
 • Motivovanost, iniciativa a loajalita zaměstnanců.
 • Lepší porozumění změnám a efektivní vedení práce managementu.


A jak lze s firemní kulturou pracujeme my? Jde o hlavní 3 oblasti:

1. Diskuse s vedením pro stanovení hlavních olastí zájmu a definice cílového stavu.

2. Analýza stávajícího stavu:

 • Dotazník Lencioni – 5 oblastí potenciálních překážek fungování týmu / firmy
 • Sociometrie – mapování vztahů v týmu, určení role neformálních leaderů.
 • Via Survey – projektivní metoda zjišťující atmosféru ve společnosti.
 • Řízené rozhovory – zaměřené na zjištění oblastí k rozvoji z hlediska uplatňování hodnot.

3. Interaktivní workshopy vedené psychologem/koučem s dlouholetými zkušenostmi, které zahrnují:

 • Prožitek hodnot a růst motivace k jejich uplatňování – hodnoty již nejsou abstraktní pojmy
 • Vyjádření postojů a potřeb v oblasti uplatňování hodnot
 • Vyjasnění vzájemných očekávání mezi účastníky a využití jejich odlišností jako přínosu.
 • Práce s akčním plánem implementace hodnot se stanovením odpovědnosti i termínů.


Zajímá Vás více? Řešíte situace podobné těm výše popsaným? Máte zájem na lepším fungování vaší firmy? Pak nám na sebe zanechejte kontakt se zprávou na této stránce nebo pište na info@via-libertatis.cz. Rádi společně s Vámi najdeme unikátní a funkční řešení.


Těšíme se na spolupráci

Tým Via Libertatis