Podpora změny - via-libertatis.cz 

Podpora změny

V JAKÝCH SITUACÍCH DÁVÁ SMYSL VYUŽÍT?

 • Společnost plánuje změnu, do které je potřeba zapojit a motivovat tým.
 • Firmou kolují nejrůznější „zvěsti“ o tom, že přijde změna.
 • Společnost započala změnu, která ale neprobíhá podle předpokladů.
 • Změny se mohou týkat organizační struktury, koupě či prodeje firmy, zavedení zcela nových produktů do portfolia nebo nasazení velkých informačních systémů aj.


JAK JE MOŽNÉ TYTO SITUACE ŘEŠIT?
Navrhujeme vždy individuální řešení. Proces řešení situace změny má však zpravidla dvě hlavní fáze:
1. Diskuse s vedením – VIZE ZMĚNY:

 • Co je podstatou změny? Co má firmě/ zaměstnancům přinést?
 • V jaké fázi je aktuálně změna?
 • Pokud se změna „zadrhla“ – co podle Vás změnu brzdí?
 • Co by měl být hlavní přínos programu k podpoře změny?

2. Interaktivní workshopy vedené psychologem/koučem s dlouholetými zkušenostmi s působením v business prostředí, které zahrnují:

 • Unikátní kombinaci práce s emocionálně-motivačními faktory zvládání změny a procesním postupem změny.
 • Aktivní práci s přirozeným odporem ke změnám a podporu jeho překonání.
 • Práci s emoční křivkou změny, procesem změny a tím, kde se nyní v procesu nacházíme.
 • Formu a způsob interní komunikace změny tak, aby došlo k pozitivnímu přijetí.
 • Motivy, o které se můžeme opřít při zvládání změny.
 • Práci s motivací ostatních zaměstnanců pro zvládnutí změny.
 • Akční plán změny, kde jsou konkrétně stanoveny zodpovědnosti a termíny realizace jednotlivých aktivit.


JAKÝ BUDE VÝSLEDEK?Urychlení a usnadnění úspěšné realizace změny (díky rychlejšímu překonání odporu ke změně).

 • Úspora nákladů za pracovní čas, který zaměstnanci věnují neformálním diskusím a šířícím se fámám o potenciální změně.
 • Budování pozitivnějšího přístupu zaměstnanců ke změnám.
 • Větší komfort při zvládání situace změny pro zaměstnance.
 • Podpora loajality k firmě – firma mi nabízí podporu v náročné situaci, má zájem o to, aby lidé situaci dobře zvládli.
 • Usnadnění zvládání dalších změn díky nastavení dalšího procesu implementace změn a díky pozitivní zkušenosti se zvládnutím změny.