Podpora spolupráce po sloučení - via-libertatis.cz 

Podpora spolupráce po sloučení

V JAKÝCH SITUACÍCH DÁVÁ SMYSL VYUŽÍT?

 • Společnost je po sloučení rozdělena na „My“ a „Oni“. 
 • Probíhá méně komunikace a spolupráce mezi původními týmy, což snižuje efektivitu fungování celé společnosti.
 • Týmy jsou zaměřeny na své vlastní zájmy a méně zohledňují zájmy firmy.
 • Vznikají komunikační šumy a nedorozumění – řeší se neustále základní organizační záležitosti namísto soustředění se na priority.
 • Zaměstnanci začleňující se firmy vnímají velký tlak na to, aby se přizpůsobili nové firemní kultuře.


JAK JE MOŽNÉ TYTO SITUACE ŘEŠIT?
Navrhujeme vždy individuální řešení. Proces podpory spolupráce má však zpravidla tři hlavní fáze:
1. Analýza stávajícího stavu:

 • Diskuse s vedením - co se děje v týmech z pohledu vedení? Co je především potřeba změnit?
 • Řízené rozhovory se zaměstnanci - strukturovaný rozhovor s vybranými členy týmu.

2. Interaktivní workshopy vedené psychologem/koučem s dlouholetými zkušenostmi s působením v business prostředí. Workshopy zahrnují:

 • Proč je pro nás výhodné spolupracovat?Vyjasnění vzájemných očekávání - Co potřebujeme změnit na přístupu ostatních?
 • Jaké jsou „brzdy“ spolupráce a co můžeme dělat pro to, aby se odstranily.
 • Posilování otevřené komunikace v týmu (prostřednictvím podpory ze strany lektorů a díky využití práce s pozitivní komunikací a konstruktivní zpětnou vazbou).
 • Zážitkové aktivity zaměřené na budování spolupráce a důvěry.
 • Zpracování základů akčního plánu pro posílení spolupráce týmů.

3. Teambuildingové aktivity – podpora nastavené týmové soudržnosti, posilování i neformálních vazeb v týmu.


JAKÝ BUDE VÝSLEDEK?

 • Efektivněji fungující týmy, snadnější komunikace a spolupráce.
 • Úspora nákladů za pracovní čas, který zaberou zdržení způsobená neochotou spolupracovat a nedostatečnou komunikací.
 • Využití synergického efektu, který přináší sloučení dvou firem – sdílení know-how a dobré praxe.
 • Podpora spokojenosti a tím i motivace zaměstnanců.
 • Budování loajality k firmě – firma nabízí podporu pro rozvoj vztahů, stará se o zaměstnance.
 • Zlepšení neformálních vztahů v týmech.