Metody vedení firmy - via-libertatis.cz 

Metody vedení firmy

Firmu vnímáme jako organismus, který se neustále vyvíjí a na kterém je třeba pracovat. A každý organismus má nějaké hlavní orgány, bez kterých se neobejde. Pokud bychom měli tuto paralelu přenést do firemního prostředí a definovat základ, na kterém lze stavět, tak většina dnešních společností má 2 základní pilíře. Úplně nejdůležitější jsou pro každou firmu její lidé. Těm je třeba vytvořit vhodné prostředí a dát jim do ruky potřebné nástroje. S tím souvisí, jaká je firemní kultura, jak jsou definovány vize společnosti atd. A odtud je už jen kousek k tomu, jaký bude vyznáván styl vedení, zda půjde o řízení podle cílů nebo o řízení podle kompetencí.

Třetí oblastí, bez které se většina společností dnes neobejde, je obchod a marketing. Vedení obchodních týmů je klíčové pro většinu firem. Ale jak to uchopit? Jak motivovat obchodníky k takovému výkonu, jaký je od nich očekáván? Jak firmě přinést dostatek příležitostí, které zajistí její současnou i budoucí prosperitu? Obchodní tým je součástí firmy a ne naopak, jak to mnohdy ostatní zaměstnanci vnímají. A kruh se uzavírá, protože toto již opět souvisí s řízením společnosti.


Oblasti služeb: