Náborové a rozvojové plány - via-libertatis.cz 

Náborové a rozvojové plány

Vybrat do svých řad zaměstnanců ty nejvhodnější kolegy je základem personální práce každé firmy. Zároveň je důležité tyto nové zaměstnance ve svém týmu efektivně zaškolit a jejich získané znalosti a dovednosti dále udržovat a rozvíjet. Naše společnost je připravena s vámi spolupracovat jak na výběru těch nejvhodnějších kandidátů, tak i na rozvoji vašich stávajících zaměstnanců dle individuálních rozvojových plánů. K těmto účelům používáme ty nejmodernější a nejefektivnější metody.


Assessment centrum:

Assessment centrum (AC) je metoda výběru vhodná zejména pro posouzení doporučených uchazečů, vyžadující velmi dobré komunikační schopnosti. Jedno assessment centrum absolvuje skupina uchazečů, kteří jsou posuzováni ve skupinových a individuálních technikách během půl nebo jednoho dne. Cílem je co nejobjektivnější hodnocení uchazeče a ověření jeho dovedností a znalostí v praxi a v interakci s ostatními uchazeči.


Development / kompetenční centrum:

Metoda development centra (DC) je zaměřena na řešení konkrétních modelových situací vycházejících z potřeb zadavatele, na nichž je možné sledovat požadované znalosti, dovednosti a do jisté míry i návyky účastníků. Implementace metodiky je vždy určována konkrétní pozicí a cílem realizovaného DC.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům nástroj pro identifikaci rozvojových potřeb zaměstnanců, který je postavený na metodice development centra a know-how naší společnosti. Skládá se z testování a pozorování účastníků v modelových situacích (řešení problémů, diskuse, jednání, SWOT analýza apod.) a jejich rozboru za účasti kvalifikovaných hodnotitelů. Jedná se o komplexní a objektivní metodu využívající psychodiagnostických testů a individuálních a skupinových cvičení.

Pro koho je DC určeno?

Pro zaměstnance, kde není pochyb o tom, že jsou na správné pozici, ale očekává se u nich další rozvoj potřebných kompetencí.

Konkrétně jde o skupiny:

 • Obchodní týmy
 • Mladí a potenciální manažeři
 • Klíčoví lidé a perspektivní specialisté společnosti
 • Ostatní zaměstnanci společnosti dle potřeby

Přednosti AC a DC:

Těžiště aktivit probíhá v simulovaných situacích, kde se hodnotí výkon. Objektivita je garantovaná jak zkušeným týmem hodnotitelů, tak případně účastí pracovníků zadavatele. Pozorování probíhá celý den a představuje tak zátěžovou situaci. Je zde prostor pro sledování schopností, reakcí a jejich změn v delším časovém úseku. Pro odvedení pozornosti účastníků využíváme interaktivní hry, jejichž cílem je koncentrovat pozornost účastníků na vlastní aktivity, odvést ji od pozorovatelů, a tím přispět k objektivnějším výsledkům. Celkové výsledky jsou vstupním předpokladem pro další práci s vybranými účastníky a zaměstnanci. Poznatky, které AC a DC přinese, umožňují další využití při přípravě navazujících rozvojových programů.


Cíle AC a DC:

 • Změření úrovně a předpokladů vybraných osob vůči sledovaným kompetencím
 • Zjištění postojů a psychologických předpokladů jednotlivců pro začlenění do vybrané skupiny
 • Ověření chování a postoje účastníků v zátěžových situacích
 • Motivace účastníků k osobnímu rozvoji a aktivnímu zapojení do programu


Jaké metody a techniky využíváme?

 • Písemná cvičení pro jednotlivce
 • Brainstorming, Brainwritting
 • Ústní komunikace v sociálním kontextu (prezentace), její rozbor a vyhodnocení
 • Interaktivní cvičení (rolové hry)
 • Videotrénink situací z praxe
 • Hraní rolí ve skupině (diskuse, manažerské hry, kombinovaná cvičení)
 • Specifická psychodiagnostika pro konkrétní pozice (testy, dotazníky, projektivní techniky)
 • Behaviorální pohovor zaměřený na předešlé zkušenosti, přístupy a výsledky