360° zpětné vazby - via-libertatis.cz 

360° zpětné vazby

K tomu, aby byla firma úspěšná ve svém oboru, potřebuje schopné a kvalitní manažery. Rozvoj manažerských dovedností a kompetencí tak patří k těm nejdůležitějším potřebám v rámci rozvoje každé společnosti. Identifikovat oblasti rozvoje manažerů však nebývá vždy zcela jednoduché.

Metoda 360° zpětné vazby je velmi účinná a efektivní nejen pro identifikaci rozvojových potřeb vašich manažerů, zároveň ale také poskytuje hodnoceným pohled na manažerské kompetence tak, jak je vidí kolegové a spolupracovníci. Umožňuje porovnat toto hodnocení se svým vlastním pohledem a nastavit tak zrcadlo pro vlastní rozvoj. Nabízí hodnoceným manažerům prostor k zamyšlení a možnost ke změně svého přístupu a chování.

Hodnocení probíhá v předem stanovených manažerských kompetencích, které souvisí s potřebami vaší společnosti. Jsme připraveni pro vás sestavit jejich model a spolupracovat s vámi při realizaci hodnocení formou metody 360° zpětné vazby. Následně připravíme individuální rozvojový plán a zrealizujeme potřebné programy pro rozvoj vašich manažerů.

Součástí výstupu není jen doporučení pro další rozvoj a nastavení individuálních plánů, ale zároveň i osobní pohovor s konzultantem naší společnosti.