Jak nastavit motivující provizní systém - via-libertatis.cz 

Jak nastavit motivující provizní systém

Proč se zabývat provizním systémem?

Nastavení fungujícího systému motivace a hodnocení členů obchodního týmu je zásadní pro úspěch každé firmy a zároveň představuje věčnou výzvu pro obchodní ředitele, jednatele či majitele firem. Dynamika změn na jednotlivých trzích klade čím dál vyšší nároky na obchodní týmy. V rámci jednodenního semináře Vám ukážeme principy a možné přístupy, jak s provizním systémem (systémem odměňování aj.) pracovat tak, aby co nejvíce motivoval.


Cíle semináře

Aby provizní systém efektivně fungoval a zároveň motivoval celý obchodní tým, je potřeba jej zasadit do uceleného konceptu motivace a odměňování zaměstnanců. Na semináři se proto společně podíváme na různé přístupy, jak nastavit motivující provizní systém s ohledem na roli obchodníka a velikost obchodního případu. Důležitou roli hraje i charakteristika trhu, na kterém se pohybujete, vašeho produktového portfolia i koncových zákazníků.

Na semináři Vám ukážeme model motivujícího provizního systému s ohledem na profil Vaší společnosti. Představíme konkrétní nástroje, jak efektivně měřit dopad vašeho systému hodnocení na motivaci. A díky semináři tak získáte konkrétní návody a praktická doporučení, jakož i upozornění na nejčastější chyby týkající se provizního systému coby součásti systému odměňování.


Po absolvování semináře tak:

 • Budete schopni posoudit to, jak funkční a motivující Váš systém dlouhodobě bude.
 • Uvidíte, co ve stávajícím nastavení upravit tak, aby co nejlépe reflektovalo Vaše výrobky, služby a trhy, na kterých se pohybujete.
 • Budete vědět, jak nastavit systém, pokud ho zcela předěláváte nebo vytváříte.
 • Uvidíte, jaké jsou rozdíly v přístupu k obchodníkům různých věkových skupin a jak je motivovat.
 • Budete mít zajímavé informace a zkušenosti od ostatních účastníků semináře.


Agenda:

 • Provizní systém jako součást systému hodnocení a odměňování celé firmy.
 • Motivují Vaše obchodníky jen peníze? Na příkladu si ukážeme, že to tak nemusí vždy být.
 • Motivace obchodníků různých věkových skupin a jak na ni.
 • Role obchodníků z pohledu provizního systému - má smysl mít různé typy obchodníků?
 • Provizní systém v návaznosti na trhu a produktech - proč se liší provizní systémy s ohledem na zaměření firmy? Konkrétní ukázky.
 • Perioda vyplácení provizí - jak a kdy dává smysl vyplácet provize?
 • Provize v rámci adaptace - spojení adaptace obchodníka s provizním systémem. Jak jednoduše na to?


Řekli o školení:

„Velmi se mi líbilo propojení praktické části s částí týkající se personalistiky, motivace aj. Jde tak o ucelený a velmi povedený koncept.Řadu věcí využiji v praxi a uvažuji o změně našeho systému“ P.K.

„Pohybuji se v obchodě již 15 let a s tímto pojetím jsem se setkal úplně poprvé.Dozvěděl jsem se řadu opravdu přínosných informací.“ PM

„Bylo to pro mě velice přínosné, uvědomil jsem si širší souvislosti.“ KT


Rozsah: 1 den

Určeno pro: obchodní ředitele, majitele firem, jednatele, management obecně

Termín:

Cena: 4.900,- Kč (bez DPH, zahrnuje občerstvení a oběd pro účastníky)


Registrace zde