Efektivní tým managementu - via-libertatis.cz 

Efektivní tým managementu

V JAKÝCH SITUACÍCH DÁVÁ SMYSL VYUŽÍT?

 • Mezi některými členy managementu probíhá méně komunikace a spolupráce, což snižuje efektivitu fungování celé společnosti.
 • ednotlivci (hlavně manažeři) jsou zaměřeni na svoje vlastní zájmy a méně zohledňují zájmy firmy.
 • Management má za sebou mnoho školení, ale cítí potřebu rozvoje, který školení nepokryjí.
 • Ve společnosti se řeší nová témata a je vhodné mít jednotný tým managementu.
 • Tým managementu pociťuje potřebu „teambuildingu“ (zlepšení neformální komunikace), ale klasickou formu teambuildingu vnímá jako neefektivní.


JAK JE MOŽNÉ TYTO SITUACE ŘEŠIT?

Navrhujeme vždy individuální řešení. Proces zefektivňování fungování týmu managementu má však zpravidla tři hlavní fáze:
1. Diskuse s vedením:

 • Co je potřeba na fungování týmu podpořit/změnit z pohledu vedení?

2. Analýza stávajícího stavu:

 • Dotazník Lencioni -  5 oblastí potenciálních překážek fungování týmu (chybí důvěra, vyhýbání se konfliktu, málo zapojení, vyhýbání se odpovědnosti, nezájem o výsledky).
 • Sociometrie - mapování vztahů v týmu, určení role neformálního leadera.
 • Řízené rozhovory - strukturovaný rozhovor se členy týmu.
 • Náhled porady managementu.
 • Řešení situací s týmem - modelové situace (spolupráce na úkolu, skupinová diskuse, řešení problému týmem).

3. Interaktivní workshopy vedené psychologem/koučem s dlouholetými zkušenostmi s působením v business prostředí. Workshopy zahrnují:

 • Vyjasnění vzájemných očekávání mezi jednotlivými členy týmu (pro zvýšení důvěry, pozitivní přenastavení komunikačních vzorců, posílení spolupráce v týmu…).
 • Posilování otevřené komunikace v týmu (prostřednictvím podpory ze strany lektorů a díky využití práce s pozitivní komunikací a konstruktivní zpětnou vazbou).
 • Práci s prioritními tématy zjištěnými v rámci analýzy.
 • Analýzu potenciálních “brzd” rozvoje týmu.
 • Zpracování základů akčního plánu pro zlepšení komunikace a zvýšení efektivity týmu.


JAKÝ BUDE VÝSLEDEK?

 • Kvalitnější vedení společnosti díky soudržnějšímu a efektivnějšímu týmu managementu.
 • Úspora nákladů za pracovní čas, který zaměstnanci věnují vyjasňování vzájemných nedorozumění a komunikačních šumů.
 • Efektivnější využití komunikačních platforem a urychlení rozhodovacích procesů.
 • Podpora loajality k firmě – firma nabízí podporu pro rozvoj vztahů, stará se o zaměstnance.
 • Zlepšení neformálních vztahů v týmu.
 • Zjednodušení komunikace s kolegy.