Via Survey - via-libertatis.cz 

Via Survey

Via Survey je unikátní a velmi efektivní nástroj zaměřený na poskytnutí zpětné vazby pro společnosti, které chtějí pracovat s atmosférou ve firmě a rozvíjet sebe i své zaměstnance. Poskytneme srovnání jednotlivých týmů, oddělení, nebo poboček. Stejně tak získáte informace o tom, jak vaši lidé vnímají například produkty. A tak budete schopni své zaměstnance udržet, dále motivovat a okamžitě se zaměřit na to, co je potřebné.

 

1.    Jak vše funguje? Kdy získáváte informace?

Řada z Vás se jistě setkala s různými firemními průzkumy. Ty mají řadu nevýhod, přičemž mezi ty hlavní patří ne zrovna velká objektivita (zaměstnanci nevěří tomu, že není dohledatelné, kdo jak odpovídal), velmi nízké zapojení zaměstnanců (co Vám řeknou data za 25% zaměstnanců, což se často děje?), nebo snaha si vymýšlet (že by opět strach z „anonymity“?).

Via Survey je postaveno na zcela jiné metodě, a to na metodě CWAT (barvově-slovní asociační technika, na trhu více jak 15 let), která má zcela jasnou vypovídací hodnoty bez velkých zkreslení. Dotazník je šířený elektronicky a je opravdu anonymní, tj. pracuje se s celkem, nikoliv s jednotlivci. Výhodou je také jeho velká rychlost (do 7 minut u kratší verze, do 12 minut u delší verze) při vyplňování pro uživatele. Ti tak nemají důvod cokoliv bojkotovat.

A velkou rychlost garantujeme i při zpracování výsledků. Jsme tak schopni pro společnost o několika stech zaměstnancích poskytnout výsledky a doporučení v průběhu stejného týdne, kdy probíhá testování. Firmy o několika tisících pak zvládáme vyhodnotit a zpracovat řádově do týdne po skončení sběru dat. Vše je tak rychlé, časově nenáročné a maximálně vypovídající.

·         

2.    Cíl, účel

A na co se hlavně výzkum zaměřuje, co Vám pak poskytuje? Řekneme Vám, jak zaměstnanci:

  • Hodnotí firemní kulturu a vůbec celkové klima ve společnosti, a to včetně toho, co zde vnímají za problémy, za rizika a jaké faktory je naopak podporují;
  • Oceňují benefity, svůj plat, kariéru, svou práci nebo třeba i svůj vlastní rozvoj;
  • Hodnotí produkty, které firma nabízí, zda je vidí pozitivně, nebo naopak v ne moc dobrém světle;
  • Vnitřně hodnotí sebe versus ostatní týmy nebo pobočky, což bývá velmi zajímavá informace pro leadery těchto týmů či poboček;

A my Vám ve výsledku řekneme, na co se v první řadě zaměřit, s čím pracovat, aby se zlepšila atmosféra a vnímání těchto věcí zaměstnanci. A Vy tak díky tomu můžete udržet všechny stávající pracovníky a díky skvělému klimatu i nalákáte řadu potenciálních kandidátů zvenčí.

Námi poskytnutá data jsou navíc zcela objektivní a odráží aktuální situaci v týmu nebo v celé firmě.3.    Informace o firmě

Jdeme na to analyticky, a to od celku k detailům. Nejdříve Vám řekneme, jaké je celkové klima ve Vaší firmě.


Díky tomu zjistíte, jak většinou Vaši zaměstnanci reagují. Variant je více a my i víme, jaké procento lidí se nachází v jakém klimatu, zda jsou konstruktivní (tj. vše automaticky podporující, hledající různá řešení), obstruktivní (pravý opak konstruktivismu, tj. vše se bojkotuje, klima je neproduktivní), aktivní odpor, nebo pasivní obrana (projevování nespokojenosti, klima dost kontraproduktivní).Ukážeme Vám rovněž, jaké faktory podporují atmosféru ve firmě (graf vlevo).


Z grafu je patrné, že  velkým problémem je angažovanost zaměstnanců a také jejich aktivita, agilnost.  Je zřejmý i trend, že agilnost bude mít tendenci  ještě dále klesat.

V případě, že je loajalita (angažovanost) zaměstnanců takto nízká, tak je v prvním kole nezbytné zjistit důvody toho, proč lidé za firmu "nekopou". A s tím urgentně pracovat, protože jinak mohou následovat odchody ve velkém.

Společně se můžeme podívat i na to, jak jsou lidé spokojeni s jednotlivými oblastmi. Z obrázku je viditelné, že většina oblastí je neutrálních (žluté) kromě pracovního prostředí, které lidé vnímají dobře. Naopak odměny a benefity mají tendenci se ještě zhoršovat (šipka vpravo je červená).


Zaměstnanci odměnám zřejmě nevěří, protože na ně málokdy dosáhnou, nebo mohly proběhnout změny, které nejsou vnímány lidmi jako prospěšné, případně s nimi zatím nikdo nemá zkušenost.


Informace o odměnách vždy zákazník ví sám nejlépe, protože on s nimi pracuje. My se můžeme bez dalších konzultací jen domnívat. Ale informaci o nespokojenosti či spokojenosti máme okamžitě k dispozici.
4.    Srovnání týmů nebo poboček

Jsme lidé a lidé rádi srovnávají. A ve firmě je často velice zajímavé srovnat dva podobně zaměřené týmy nebo oddělení či pobočky. Často se v několika grafech dozvíte vše o tom, jak jsou tyto týmy či pobočky řízeny.


Z grafu je patrné, že problémy má tým pracovně označený Název týmu 4. Celkově je velmi nespokojený a přispívá k tomu jednak velmi špatné řízení týmu (2), stejně tak jako pracovní prostředí a odměny a benefity (oboje na 3). V zásadě žádný faktor tento tým nehodnotí pozitivně. Data jsou získána z reálného průzkumu a tento tým vůbec nevěděl, co s ním bude. I z toho důvodu byli jeho členové jak „na trní“ a většinu věcí hodnotili dost skepticky.

Srovnání je celá řada, zde uvedený obrázek je pouze ilustrativní ukázkou toho, že lze pracovat prakticky se vším, co již bylo zmíněno.


5.    Co získáváte?

Via Survey je moderní a velmi efektivní nástroj díky kterému zjistíte o aktuální situaci ve firmě vše, co potřebujete. Můžete pak okamžitě začít pracovat s tím, co lidé nevnímají moc pozitivně. Díky tomu je možné velmi rychle změnit situaci ve firmě a zamezit tak odchodu zaměstnanců, kteří by na aktuální stav mohli takto reagovat.

Díky možnostem vyhodnocení a srovnání poboček nebo jednotlivých produktů i víte, co je klíčové a na co se je potřeba zaměřit v první řadě. Nástroj je to skutečně neuvěřitelně rychlý, takže od nás dostanete výstupy v horizontu dnů a nikoliv týdnů, jak bývá časté v případě celofiremních průzkumů spokojenosti.

 

Získáváte:

  • Zcela objektivní a aktuální informace o tom, jak zaměstnanci vnímají firmu;
  • Přesná data o detailech, které nejsou hodnoceny lidmi pozitivně;
  • Vnější pohled a doporučení dalších kroků ze strany zkušených konzultantů;
  • Možnost se podívat na detaily i Vašima očima, tj. upravit výstupy tak, aby maximálně kopírovaly Vaše potřeby.

 

Nemusíte mít obavy, že bychom zrovna Vám neposkytli vypovídající zprávy. To mohou dosvědčit reference, kterých je celá řada: T-Mobie, DHL, Česká spořitelna, Accenture, Mountfield, Olympus ČR, Continental a spousty dalších zákazníků. Přidáte se k nim?


Pro více informací k možnostem, cenovým podmínkám aj. pište na info@via-libertatis.cz. Domluvíme detaily a sjednáme schůzku, na které společně popíšeme aktuální stav a doladíme možnosti a formu nasazení.