Rozvoj zamestnanců - Soft skills - via-libertatis.cz 

Rozvoj zamestnanců - Soft skills

Rozvoj zaměstnanců se týká primárně měkkých dovedností a osobnosti. Netýká se rozvoje znalostí ale rozvoje lidí jako takových a jejich kompetencí pro výkon jejich práce. To nejdůležitější, s čím je třeba pracovat, je osobnost zaměstnance. A čím více si tuto skutečnost budou uvědomovat linioví manažeři, tím úspěšnější firmy budou.

Via Libertatis vnímá jako velmi důležité rozvíjet i další kompetence jednotlivých zaměstnanců. Opět se jedná o manažery, kteří svým chováním ovlivňují i další kolegy ve stejné úrovni či přímo v rámci jejich vlastních i jiných týmů. Klíčová je z našeho pohledu i komunikace, která se týká úplně všech. Nedostatečně komunikované rozhodnutí může budit rozpaky či odpor namísto toho, aby bylo vnímáno těmi, kterých se týká, jako výzva a možnost posunout sebe i firmu dál. Nedostatečná komunikace směrem k vedení zase znamená nedostatek informací pro rozhodování.  Bez fungujícího a motivovaného obchodního oddělení je ohrožena budoucnost z důvodu nedostatku zakázek.