Umění pokročilé prezentace pro manažery aneb jak co nejlépe předat své myšlenky - via-libertatis.cz 

Umění pokročilé prezentace pro manažery aneb jak co nejlépe předat své myšlenky

Role manažera spočívá v každodenní komunikaci se svým týmem a ostatními kolegy. Nedílnou součástí je prezentace cílů, výsledků, myšlenek aj. Formální i neformální prezentace může být dost stresujícím zážitkem. Jak se tedy co nejlépe naučit techniky prezentace? Jak zapůsobit na své kolegy co nejlépe? Jak je získat na svou stranu a „zapálit“ pro své myšlenky?


Obsah:

  • Komunikace a prezentační dovednosti
  • Příprava prezentace
  • Identifikace posluchačů
  • Struktura prezentace
  • Jak zaujmout posluchače a získat jejich pozornost, a co dělat když jí ztrácíme?
  • Rozvoj rétoriky a tipy na vystupování před ostatními
  • Prezentační techniky a softwarové nástroje
  • Zvládání trémy a triky na sebejisté vystupování
  • Rozbor prezentací účastníků a získání zpětné vazby
  • Doporučení pro další rozvoj


Rozsah: 1 den