Řízení konfliktu v týmu - via-libertatis.cz 

Řízení konfliktu v týmu

V JAKÝCH SITUACÍCH DÁVÁ SMYSL VYUŽÍT?

 • V týmu je napjatá atmosféra, opakují se konflikty.
 • Neprobíhá spolupráce mezi některými členy týmu. 
 • V týmu jsou aliance, které spolu méně komunikují a spolupracují.


JAK JE MOŽNÉ TYTO SITUACE ŘEŠIT?
Navrhujeme vždy individuální proces řešení. Postup řešení má však zpravidla tři hlavní fáze:
1. Diskuse s vedením :

 • Jaká je aktuální situace v týmu?
 • Co je potřeba na fungování podpořit/změnit z pohledu vedení?

2. Analýza situace v týmu, např.:

 • Sociometrie – mapování vztahů v týmu, určení role neformálního leadera a případných koalic uvnitř týmu.
 • Osobnostní typologie (např. DISC, HBDI..) – zjištění osobnostních charakteristik členů týmu.

  3. Interaktivní workshopy vedené psychologem/koučem s dlouholetými zkušenostmi s působením v business prostředí. Workshopy zahrnují:
 • Pojmenování konfliktního tématu týmem.
 • Vyjasnění jádra problému – řešíme opravdu všichni stejné téma?
 • Přijetí odpovědnosti – jak přispíváme k tomu, že konflikt přetrvává?
 • Vyjasnění motivace ke konfliktnímu chování – přináší trvání konfliktu nějaká pozitiva?
 • Osobnostní typologie – proč máme odlišný pohled na situaci? Proč se ve stejných situacích chováme odlišně? Co potřebujeme od ostatních pro úspěšnou spolupráci?
 • Přenastavení vnímání odlišností - odlišnost jako obohacení namísto překážky.
 • Vyjasnění vzájemných očekávání mezi jednotlivými členy týmu.
 • Posilování otevřené komunikace v týmu, a to díky podpoře ze strany facilitátorů a díky využití práce s pozitivní komunikací a konstruktivní zpětnou vazbou.


JAKÝ BUDE VÝSLEDEK?

 • Zlepšení atmosféry, komunikace a spolupráce v klíčových týmech a tím i zvýšení jejich produktivity a efektivity.
 • Vyjasnění konfliktních témat a nastavení zaměstnanců k jejich konstruktivnímu řešení.
 • Podpora loajality k firmě – firma nabízí podporu pro rozvoj vztahů, stará se o zaměstnance.
 • Zlepšení neformálních vztahů, komunikace a spolupráce v týmu.
 • Zaměstnanci se učí zacházet s konfliktem konstruktivně a díky zpracování konfliktních témat produktivním způsobem rozvíjejí své „out of the box“ uvažování a inovativní přístup.
 • Lepší atmosféra v týmu vede k větší motivaci zaměstnanců.
 • Snížení stresových faktorů přináší větší spokojenost zaměstnanců a dále podporuje jeho vztah k firmě, je prevencí fluktuace.

Rozsah: 1-2 dny dle situace