Práce s časem a úkoly aneb jak zvládnout to podstatné - via-libertatis.cz 

Práce s časem a úkoly aneb jak zvládnout to podstatné

Zvládáte všechny pracovní úkoly v dostupném čase a kvalitě? Vyznáte se ve svých prioritách? Dokážete se řídit podle svých cílů? Máte nastavený systém organizace práce? Zkoušeli jste některé moderní metody time managementu? Děláte rozdíl mezi pracovním a soukromým životem? Máte čas na odpočinek?


Agenda:

  • Klíčové pojmy aneb, co je to time management?
  • Stanovování priorit
  • Nástroje efektivity a účinnosti
  • Trénink práce s časovým snímkem dne
  • Hospodaření s časem
  • Bariéry k efektivnímu řízení času a jejich odstraňování
  • Moderní metody time managementu
  • Doporučení do praxe

Rozsah: 1 den