Naučím se delegovat aneb jak se stanu opravdovým manažerem - via-libertatis.cz 

Naučím se delegovat aneb jak se stanu opravdovým manažerem

Součástí manažerské práce je také naučit se správně delegovat práci na své kolegy v týmu. Delegování je jedna z klíčových aktivit manažera. Správné delegování umožňuje vhodně rozdělit práci v týmu a motivovat jeho členy. To však s sebou může přinášet řadu problémů a nedorozumění. Jak tedy správně delegovat úkoly a zodpovědnost? Jak poznáte na koho co delegovat? Jak delegovanou práci následně kontrolovat?


Agenda:

  • Delegování jako nástroj vedení lidí
  • Může delegování motivovat?
  • Co všechno se dá a má delegovat?
  • Styly delegování - autorita versus kolegialita
  • Kontrola delegovaných úkolů
  • Psychologie spolupráce
  • Jak nevzít delegované úkoly zpět na sebe?
  • Praktický trénink

Rozsah: 1 den