Komunikační dovednosti po telefonu aneb jak zvládnout rozhovor se zákazníkem - via-libertatis.cz 

Komunikační dovednosti po telefonu aneb jak zvládnout rozhovor se zákazníkem

Telefonický kontakt je nedílnou součástí našeho života, a to jak osobního, tak i toho pracovního. Aktivní telefonování je součástí každé pracovní činnosti. Oslovování zákazníků a řešení jejich požadavků přes telefon je podstatou většiny obchodních aktivit. Jak tedy co nejlépe zvládnout komunikaci po telefonu?


Agenda:

  • Výhody a nevýhody telefonního rozhovoru
  • Formy telefonických hovorů
  • Komunikace po telefonu a její specifika
  • Rozdíl mezi příchozím a odchozím hovorem
  • Profesionální přístup k telefonování
  • Struktura telefonického rozhovoru
  • Interní a externí zákazníci
  • Jak co nejlépe vést rozhovor se zákazníkem?
  • Procvičování

Rozsah: 1 den

Určeno: primárně pro zaměstnance v kontaktu se zákazníky či dodavateli