Komunikační dovednosti aneb jak jednat s ostatními - via-libertatis.cz 

Komunikační dovednosti aneb jak jednat s ostatními

Komunikace je základem té správné spolupráce. Komunikace je jedinou cestou, jak si porozumět ostatním a předat své myšlenky. Mnohdy se však dostáváme do situací, kdy si s druhými nerozumíme a kdy nelze najít společnou řeč. Co je tedy možné udělat proto, abychom mohli lépe komunikovat s ostatními? Jak si co nejlépe předávat informace a efektivně spolupracovat?


Agenda:

  • Komunikační dovednosti
  • Komunikační styly a identifikace komunikačního stylu
  • Empatie, pozitivní přístup, aktivní naslouchání a kladení otázek
  • Efektivní komunikace
  • Bariery v komunikaci a jejich pochopení
  • Test vlastního komunikačního stylu
  • Konflikty a jejich řešení
  • Trénink konkrétních situací
  • Jak jednat s problematickými typy lidí?

Rozsah: 2 dny

Určeno: všem