Jak docílit vyšších tržeb a zisku - via-libertatis.cz 

Jak docílit vyšších tržeb a zisku

Chcete vyšší tržby a zisk? Je dobré vědět, jak toho docílit. Není to jednoduché téma. Mnoho středních firem má zájem se dále rozvíjet, zajímá je stabilizace firmy, větší jistota i lepší postavení na trhu. Naprosto zásadní otázkou je fakt, že jednatelé firem ovládají svůj obor, vědí toho o své specializaci skutečně hodně, např. o strojírenství, stavebnictví, chemii či informačních technologiích…, jenže málo koho z nich napadne, že zvyšování tržeb a zisku je stejně tak samostatná specializace - disciplína, kterou je potřeba do určité úrovně ovládat, pokud se mají dostavit požadované výsledky.

Toto téma rozhodně patří do mozaiky nezbytných znalostí úspěšného jednatele, manažera, nebo podnikatele. Náš seminář – rychlokurz je rozdělený do několika bloků, v kterých Vám sdělíme řadu informací i zkušeností, z této specializace. Během několika hodin byste měli získat přehled, „za které provázky a jak“ je potřeba začít tahat, abyste ve firmě dále zvýšili tržby a zisk. Seminář bude vést Ing. Jiří Novotný, jednatel poradenské firmy CHALLIS BERTING, s.r.o., která se více jak 23 let specializuje na zvyšování tržeb a zisku u svých klientů.

 

Agenda:

  • Zásadní předpoklady úspěšné firmy a jejího dalšího rozvoje.
  • Osvědčené nástroje, ve vztahu ke zvyšování tržeb a zisku.
  • Hrubá marže firmy musí být pod kontrolou.
  • Klíčové pozice ve firmě, musí být obsazeny správně.
  • Jak docílit, že obchodní činnost ve firmě bude mít výsledky.
  • Shrnutí zásadních bodů, které mají podstatný vliv na vyšší tržby a zisk.

Rozsah: 1 den

Určeno pro: generální ředitele, finanční ředitele, obchodní ředitele, majitele firem, jednatele, management obecně (školení zaměřeno hlavně na výrobní firmy)

Termín: bude upřesněn

Cena: 6.600,- Kč (bez DPH, zahrnuje občerstvení a oběd pro účastníky)


Registrace zde