Via Sales - via-libertatis.cz 

Via Sales

Via Sales je nástroj pro obchodní ředitele, majitele firem a lidi odpovědné za obchod, který má za cíl rozvoj obchodních oddělení a zlepšení/nárůst prodejních výsledků. Dává nezkreslenou zpětnou vazbu na obchodní oddělení, prodejní týmy a na základě relevantních dat umožňuje s obchodními týmy dosahovat lepších výsledků.

V závislosti na velikosti oddělení získáte cca do 1 měsíce „tvrdá“ data, na základě kterých vyladíte obchodní tým k co největší efektivitě, spolupráci a zaměření na cíl a díky tomu pocítíte nárůst i v oblasti prodeje.

 

1.    Proč Via Sales?

 - Firma má potenciál na další růst, ale obchodní oddělení tvrdí, že nemá na nárůst kapacitu.

- Jednotlivci nerespektují priority firmy.

- Tým nefunguje jako celek ale jako soubor jednotlivců.

- Výsledky obchodního týmu dlouhodobě stagnují.

- Zboží ani služby nejsou tím, čím bychom se odlišovali od konkurence.

- Chceme obchodníky posunout ke konzultativními prodeji.

- V týmu je hodně nových tváří a je dobré ho znovu přeskupit.

- Členové týmu hledají alibistické výmluvy a schovávají se za kolegy.

- Tým se vyhýbá společným aktivitám.

- Společné schůzky týmu jsou neefektivní a nikam nevedou.


2.    Hlavní cíle Via Sales

 - Zlepšení prodejních výsledků obchodních oddělení.

- Vyladění interní komunikace v obchodním týmu.

- Identifikace týmových rolí v rámci obchodního týmu pro každého člena zvlášť i jejich rozdělení za celek.

- Poskytnutí zpětné vazby na silné a slabé stránky každému členovi týmu na základě objektivní metody CWAT (Colour Word Association Technique) formou individuální konzultace.

- Identifikace klíčových bariér prodeje a spolupráce v rámci obchodního týmu na základě metody CWAT.

- Vyhodnocení znalosti a vztahu k zákazníkům pro každého obchodníka individuálně včetně předání velmi přínosné metodiky pro práci do budoucna.

- Definování individuálních cílů pro každého obchodníka na základě slabých a silných stránek.

- Stanovení nejvhodnější strategie pro celé obchodní oddělení.

 

3.    Nástroje a cesta

- Vstupní dotazníky pro každého obchodníka zvlášť (on-line i v papírové podobě).

- Vstupní rozhovor s každým obchodníkem individuálně, zahrnující i poskytnutí zpětné vazby k silným a slabým stránkám.

- Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků, a to za každého obchodníka zvlášť, 10 zákazníků na obchodníka.

- Stínování obchodníka na 2-3 schůzkách u zákazníků vybraných manažerem týmu.

- Stanovení individuálního rozvojového plánu pro každého obchodníka.

* Rozsah lze upravit na základě potřeb a aktuální situace týmu.


4.    Forma výstupů

 Pro obchodníka

o   Individuální report na silné a slabé stránky a jak s nimi dál pracovat.


Obrázek - Ukázka motivátorů a demotivátorů obchodníka – zákazníci jsou mezi stresory. Proč?


o   Týmové role a jakým způsobem fungovat v rámci týmu.

o   Zpětná vazba za zákazníky a doporučení dalšího rozvoje.

o   Celkový individuální rozvojový plán.

 

Pro manažera týmu, pro majitele či management

o   Týmový report a určení bariér prodeje a spolupráce.

o   Návrh opatření a strategie, jak vyladit tým k větším výkonům a spolupráci.

o   Informace za každého obchodníka a doporučení, jak s ním/ní co nejlépe a co nejefektivněji pracovat.

o   Zpětná vazba za zákazníky a společné stanovení nejlepšího stylu a formy komunikace pro celý obchodní tým.

o    Zpětná vazba na vlastní manažerský styl s ohledem k „týmové energii.

o   Doporučení pro rozvoj celého obchodního týmu.

      - Konzultace, koučink

      - Školení, které jsme Vám zároveň schopni připravit na míru.

 

5.    Shrnutí

Nástrojem Via Sales posunete obchodníky ke konzultačnímu prodeji a získáte nezkreslenou zpětnou vazbu na to, kde aktuálně Vaši kolegové jsou a kam je možné s nimi dále směřovat. Zároveň „vychytáte mouchy“ v rámci týmové spolupráce a vyladíte společné fungování obchodního týmu.


Rozsah, formu výstupů i bližší zadání je třeba vždy upravit na základě aktuálních potřeb a současné situace u zákazníka. Pro další informace pište na info@via-libertatis.cz.